تماس: 01333365648

واتساپ: 989918659447

تماس در ساعت اداری: 8:30 الی 14

آدرس: رشت، فلکه گاز، روبروی سازمان صنعت و معدن و تجارت ، ساختمان ۱۹ ،طبقه اول

موقعیت مکانی حجره جو